Compromís de Qualitat

IBERPELLET, S.L. és una empresa compromesa amb el medi ambient, la prevenció de la contaminació i la conservació dels seus recursos naturals. Aquestes premisses estan presents en totes i cadascuna de les seves activitats.

La màxima certificació Europea de Pellet ENPLUS és aplicada pels nostres proveïdors per estabilitzar tots els procediments del procés.

El resultat d'aquesta qualitat no és un altre que un pellet d'alta qualificació tècnica i que aporta tot tipus de solvència en els sistemes de calor necessaris en el marc de les màximes comoditats i prestacions.

Els nostres objectius són:

  • Aconseguir la satisfacció per part del client respecte de les seves expectatives i, en la mesura del possible, superar-les, mantenint el principi del compliment dels requisits marcats per els mateixos productes fabricats a més dels legals i reglamentaris.
  • Mantenir contacte permanent amb els clients i proveïdors amb l'objectiu de col·laborar conjuntament en la millora de la qualitat del producte distribuït per IBERPELLET, S.L.
  • IBERPELLET, S.L té el compromís de distribuir pellet, del qual les matèries primes i els productes siguin gestionats de forma sostenible i que contribueixin en això a la millora del medi ambient.

L'elecció d'un bon pellet és basic per no només millorar el rendiment de la caldera/estufa i obtenir una major aportació calorífica, si nó que a més pot suposar l'estalvi a la llarga per què és un combustible que embruta menys (menys cendra) i comporta menys actuacions de manteniment en la mateixa

IBERPELLET SL | Av.Àngel Guimerà 56 | 08700 Igualada (Barcelona) | T. 93 113 89 79 | F. 93 116 15 62