Estella

L'estella és el producte resultant de la trituració de fusta procedent de la biomassa forestal.

El seu origen sol ser local sense cap procés productiu associat. És un producte destinat a la combustió en calderes espcecialment dissenyades per aquest tipus de combustible, aquestes calderes poden ser individuals o centralitzades d'ús domèstic o industrial.

Aquesta gestió forestal promou l'ocupació i evita incendis forestals amb la disminució del risc d'incendi com a conseqüència de l'extracció de combustible i millora de l'estat de les masses forestals

L'estella òptima per a la combustió és la que té una humitat més baixa ja que d'aquesta manera la combustió és més ràpida i el rendiment més alt. La ideal és la situada entre el 25 i el 30%.

Actualment l'única normativa específica per l'estella és l'ONORM M7133 que diferencia la granulometria,

Tipus d'estella segons granulometria Àrea màxima (cm2 ) Longitud màxim (cm)
G-30 - Partícules fines 3 8,5
G-50 Partícules mitjanes 5 12
G-100 - Partícules gruixudes 10 25
Estelles
IBERPELLET SL | Av.Àngel Guimerà 56 | 08700 Igualada (Barcelona) | T. 93 113 89 79 | F. 93 116 15 62