Pellet

Iberpellet aposta per un pellet de qualitat, amb bon rendiment, bon poder calorífic i poques cendres

El pellet és un producte natural, fabricat a partir de la compactació de subproductes de serradora com ara serradures, encenalls etc. Aquest procés de compactació dóna com a resultat un producte densificat que incrementa el poder calorífic del pellet.

Característiques tècniques

Les característiques tècniques òptimes del pellet són les següents:

CARACTERÍSTIQUES PELLET DE FUSTA

Diàmetre 6 mm
Llargada 3.15- cm
Humitat < 10 %
Poder Calorífic Inferior (P.C.I.) 4.5<Q<5.3 kwh/kg
Cendres < 0.7 %
Densitat > 600 kg m3
Duresa > 97.5 %
Contingut en pols < 2.5 %
Contingut en Clor < 0.02 %
Contingut en Nitrogen < 0.3 %
Contingut en Sofre < 0.05 %

Per tal que el producte doni un alt poder calorífic, cal que la matèria prima sigui seca i que no inclogui altres productes com ara pintures, vernissos, coles, melamines, etc, productes que emeten molts gasos a l'atmosfera i fan baixar el poder calorífic del pellet a més de provocar avaries a les calderes.

Formats de venda

  • Granel
    És el format ideal per a grans consumidors (piscines, hotels, residències, etc...). Normalment es distribueix directament des de fàbrica fins al client final mitjançant camió pneumàtic, camió banyera etc... depenent del sistema d'alimentació que tingui el client.
  • Big bag
    Servim palets de sacs tipus Big Bag amb capacitat de 1.000 kg de pellet.
  • Sacs 15 kg
    Format pensat per a calderes i estufes amb alimentació manual, de fàcil maneig i emmagatzematge. Servim palets de sacs on cada palet conté 70 sacs de 15 kg.
Camió Cuba Iberpellet
Camió Cuba Iberpellet
Sac de pellet
IBERPELLET SL | Av.Àngel Guimerà 56 | 08700 Igualada (Barcelona) | T. 93 113 89 79 | F. 93 116 15 62